KHAI BÁO Y TẾ
  • - Gia Lai
  • - Bình Dương
  • - Hà Nội
  • - Bắc Giang
  • - Hải Dương
  • - Quảng Ninh
  • - Hải Phòng
  • - Bắc Ninh
  • - Hòa Bình

Không
Sốt
Ho
Khó thở
Đau họng
Đột ngột mất hoặc thay đổi khứu giác
Đột ngột mất hoặc thay đổi vị giác
Tôi cam kết những thông tin trên là đúng sự thật./.